radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Donosen županijski proračun za 2018.

05.12.2017. 13:27:39
Skupština Varaždinske županije donijela je županijski proračun za iduću godinu u iznosu od 245,6 milijuna kuna, što je povećanje od 20 posto ili više od 40 milijuna kuna u odnosu na 2017. 

Ulaganja vrijedna više od 100 milijuna kuna u energetsku obnovu škola, Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, objekata u bolnicama u Varaždinskim Toplicama i Varaždinu te zgrade Vodotornja, gotovo tri puta veća izdvajanja za poljoprivredu te projekti prehrane i cjelodnevnog boravka u školama – to su glavni projekti koji se planiraju u proračunu Varaždinske županije za sljedeću godinu.

Glavni razlog povećanja proračuna  su upravo investicije u energetsku obnovu objekata, koja će se najvećim dijelom financirati novcem iz EU fondova, državnog proračuna i proračuna Županije, koja će za projekte u 2018. uzeti kredit u iznosu od 7,5 milijuna kuna, ali samo u slučaju da izostanu sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

U 2018. počet će investicijski ciklus kojim će u tri godine u energetsku obnovu javnih objekata biti uloženo više od 100 milijuna kuna. U planu je energetska obnova 2 srednje i 8 osnovnih škola ukupne vrijednosti 35,6 milijuna kuna: Druga gimnazija Varaždin, Srednja škola Ivanec, OŠ Martijanec, Područna škola Cvetlin pri OŠ Višnjica, OŠ Varaždinske Toplice, OŠ Novi Marof, OŠ Donja Voća, OŠ Radovan, Područna škola Lovrečan pri OŠ Cestica, Područna škola Nedeljanec pri OŠ Vidovec. 

Osim toga, pokreće se energetska obnova javnih objekata ukupne vrijednosti 69 milijuna kuna: zgrade Vodotornja u Vrazovoj ulici, zatim zgrada Psihijatrije, Poliklinike i Radiologije u krugu Opće bolnice Varaždin, Minerve u Varaždinskim Toplicama i drugih objekata u zdravstvu, kao i Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. 

U proračunu za sljedeću godinu naglasak je stavljen i na poljoprivredu, za koju će biti izdvojeno dodatnih 4 milijuna kuna, pri čemu će za potpore poljoprivrednicima biti osigurano 1,5 milijuna kuna više, a za kreditiranje obrtnih sredstava poljoprivrednicima će se uz jamstvo Županije osigurati fond u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Za izradu plana navodnjavanja planira se milijun kuna, a za promociju bučinog ulja 0,5 milijuna kuna. 

U sektoru školstva Županija u 2018. godini nastavlja sa svim programima, od besplatnog prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranja prijevoza studenata do besplatnih školskih udžbenika i stipendiranja, koji su započeti u prvom mandatu župana Radimira Čačića. 

Počet će i provođenje novih, socijalno značajnih projekata, a to su prehrana učenika u osnovnom i srednjem školstvu, za što se planira milijun kuna, te cjelodnevni boravak učenika za što će biti izdvojeno 0,3 milijuna kn.
Razlog povećanja proračuna je i reforma financiranja jedinica lokalne i područne samouprave, kojom bi Županiji, prema prvim projekcijama Ministarstva financija, trebalo biti osigurano dodatnih 7 milijuna kuna na porezu na dohodak.

Daljnjom racionalizacijom poslovanja te oslobađanjem izvornih prihoda Županije na teret EU fondova i nacionalnih pomoći, planiraju se daljnje uštede u proračunu. U 2018. se planira osigurati sredstva za pokriće prenesenog manjka prihoda u iznosu od 1,25 milijuna kuna. Zbog izostanka sufinanciranja JPP projekata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, ukupno ostvareni manjak iznosi gotovo 30 milijuna kuna, ali će krajem 2018. godine iznositi do 22,5 milijuna kuna. Iz toga je vidljivo da je vlastitim uštedama Županija amortizirala 7,5 milijuna kuna gubitka, a cjelokupni iznos manjka bit će zatvoren po naplati potraživanja.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing