radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Održane radionice o intelektualnom vlasništvu

14.11.2017. 15:58:34
U varaždinskom se Kinu Gaj, pod motom Budi kreatIVan, Budi inovatIVan, BUDI DIV, obilježavao Dan intelektualnog vlasništva za djecu i mlade.  Riječ je o interaktivnoj edukaciji djece i mladih o intelektualnom vlasništvu i upravljanju njime, koja je nastala u suradnji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), uz pokroviteljstvo Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva.

- Cilj projekta je kroz igru i edukativne i zabavne sadržaje približiti djeci problematiku njihove vlastite kreativnosti i inovativnosti i mogućnosti da u toj kreativnosti i inovativnosti žive, da zaštite svoja prava jer oni su sami autori, kreativci i izumitelji te da poštuju tuđa prava intelektualnog vlasništva - rekla je voditeljica Tanja Milović iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

U interaktivnoj edukaciji sudjelovali su učenici od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole u Varaždinu. Važno je upravo njih educirati o intelektualnom vlasništvu, budući da 50% učenika u Europi smatra da je u redu plagirati, rekao je zamjenik  župana Tomislav Paljak.
- 57% djece smatra da je prihvatljivo preuzimati tuđe sadržaje. Znači da ta svijest o autorstvu i vlasništvu nad nekom idejom i provedbom neke ideje nije na zavidnoj razini. Upravo je ovo način kojim se djeci i mladima od 6 do 18 godina na različitim primjerima prikazuje kako se mogu zaštiti oni kao autori i kako se mogu zaštiti tuđa autorska djela – rekao je Paljak.

Zadovoljstvo sudjelovanjem varaždinskim učenika u radionicama vezanima uz očuvanje intelektualnog vlasništva izrazila je i zamjenica gradonačelnika Varaždina Sandra Malenica.
TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing