radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

02.02.2018. 09:33:53
Glavne teme 8. sjednice Gradskog vijeća Ivanec bile su odluke koje reguliraju vrlo složenu problematiku gospodarenja otpadom. U vezi s time jednoglasno je donesen Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanca za razdoblje 2018. – 2023. godine, a više rasprave bilo je o Odluci o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Gradonačelnik Milorad Batinić naglasio je da ni temeljem zakona EU, a ni temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, više nema mogućnosti da se ikoga može osloboditi plaćanja usluge odvoza otpada. Ako se nekoga i oslobodi, troškove Ivkomu u tom će slučaju morati podmiriti Grad i u tom kontekstu je gradonačelnik na sjednici Odluku nadopunio vlastitim amandmanom kojim je ta obveza izričito određena. Odlukom je predviđeno da se obveze plaćanja odvoza otpada mogu osloboditi samo primatelji zajamčene minimalne naknade te staračka samačka kućanstva s navršenih 70 godina, jer su za njih već osigurana sredstva u gradskom socijalnom programu. Što se tiče drugih građana, više nema zakonske osnove da ih se oslobodi plaćanja usluge odvoza otpada.

- Novim zakonom više nije predviđena renta iz koje je Grad Ivanec dosad Ivkomu isplaćivao naknadu za pojedina kućanstva u Jerovcu i Dubrovcu koja su bila oslobođena plaćanja odvoza komunalnog otpada zbog blizine deponija. Dakle, Grad je dosad Ivkomu plaćao zbrinjavanje otpada za 261 korisnika iz Jerovca i 120 korisnika iz Dubrovca  – naglasio je Batinić. Pošto ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja, u prijelaznom razdoblju do tog datuma sva domaćinstva s područja Jerovca i Dubrovca neće trebati plaćati odvoz komunalnog otpada, odnosno, te će troškove i dalje za njih podmirivati Grad.

- Nepoznanica je da li će i u kojoj mjeri građani u okolici deponija moći biti oslobođeni plaćanja odvoza smeća. Odgovore na ova i neka druga pitanja zatražili smo u resornom ministarstvu. Ako ide renta, Grad će donijeti odluku o renti i tada postoji mogućnost da odredimo oslobođenje od plaćanja – kazao je gradonačelnik.

Osim toga, Gradsko vijeće grada Ivanca dobilo je novog vijećnika. Riječ je o Nikoli Vidoniju iz Ivanca, koji je u Gradskom vijeću zamijenio Marijana Štefanka. On je, naime, imenovan za predsjednika Upravnog odbora Ivkoma d.d., a kako je takav angažman nespojiv s obnašanjem vijećničke dužnosti, Štefanko je svoj mandat stavio u mirovanje. Vidoni je ujedno novi potpredsjednik Gradskog vijeća Ivanec. Vijećnici su ujedno izabrali nove članove Savjeta mladih Grada Ivanca.TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing