radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Glavna tema sjednice bilo je prikupljanje otpada

01.02.2018. 14:19:10
Radi usklađivanja s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 1. studenoga prošle godine, Općinsko vijeće općine Trnovec Bartolovečki je  donijelo odluku o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Čistoća. Naime, iako je tvrtka Čistoća i dosad pružala ovu uslugu na području općine, novom Uredbom došlo je do određenih izmjena, poput one da biorazgradivi komunalni otpad čine biootpad i otpadni papir i karton.

Čistoća će i nadalje prikupljati glomazni otpad te otpad namijenjen za daljnje recikliranje, poput otpadne plastike, metala, tekstila i stakla. Jedna od novina je što će sada biti omogućeno prikupljanje biorazgradivog otpada, za što će građani koji se odluče na tu uslugu dobiti kantu predviđenu za tu vrstu otpada – kazao je između ostalog direktor Čistoće Davor Skroza, naglasivši da je cilj smanjiti ukupnu količinu mješovitog komunalnog otpada.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing