radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Održana sjednica GV Novi Marof

31.01.2018. 12:03:06
Gradsko vijeće Novog Marofa na sjednici održanoj u utorak donijelo je odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Novog Marofa kojom se definiraju se kriteriji obračuna količine otpada, veličina i druge karakteristike spremnika za prikupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, kao i područje pružanja javne usluge.

- Riječ je o usklađivanja s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 1. studenoga prošle godine. Nova uredba za cilj ima smanjenje ukupne količine mješovitog komunalnog otpada te podizanje razine svijesti o nužnosti razvrstavanja otpada te očuvanja prirode i okoliša – istaknuo je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač uoči donošenja odluke.

Gradsko vijeće Novog Marofa ujedno je prihvatilo i Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada.
- Učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad, postavljanje znakova upozorenja  o zabrani odbacivanja, redoviti godišnji nadzor s ciljem utvrđivanja postoje li lokacije gdje se nedozvoljeno odbacuje otpad, mogućnost prijave takvih slučajeva, kao i distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja otpada, samo su neke od mjera koje je Gradsko vijeće prihvatilo a koje bi trebale spriječiti ilegalno odbacivanje otpada – pojasnio je Jenkač.
Gradsko vijeće donijelo je i izmjene i dopune Statuta grada Novog Marofa te izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Riječ je o usklađivanju s nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Osim usklađivanja sa novim zakonom izmjene poslovnika idu i za time da unaprijede kvalitetu rada Gradskog vijeća.

-Jedan od primjera je izmjena prema kojoj se amandmani više neće moći predlagati na samoj sjednici već dva dana ranije, kako bi i stručne službe mogle proučiti amandmane, ali bi i vijećnici mogli kvalitetnije raspravljati o njima. Sličnu odluku u svom poslovniku o radu imaju gotovo sva vijeća, primjerice Vijeće grada Varaždina, zatim Skupština Varaždinske županije, gradovi Koprivnica i Križevci, kao i mnogi drugi u našem okruženju  – pojasnio je Jenkač.  Nakon rasprave, izmjene Statuta i Poslovnika dobile su podrške većine okupljenih vijećnika.

Novomarofski gradski vijećnici prihvatili su i prijedlog Odluke o početku izrade Programa zaštite divljači na području grada. Imenovani su i novi članovi Upravnih vijeća Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing