radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Kultura

Gradu Ivancu odobreno 900 tisuća kuna

11.01.2018. 09:03:16
Dvije značajne novčane potpore odobrene su na temelju Javnog poziva za  predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2018. godinu kojeg je raspisalo Ministarstvo kulture i Gradu Ivancu.

Riječ je o 800.000 kuna za daljnju gradnju Muzeja planinarstva Ivanec iz Programa investicijskih potpora te još 100.000 kuna koje Gradu stižu za zaštitu arheološkog lokaliteta Stari grad Ivanec iz Programa zaštite arheoloških kulturnih dobara. Odobrene potpore omogućit će nastavak daljnjih radova na muzejskom objektu te početak aktivnosti usmjerenih na zaštitu arheološkog lokaliteta u centru grada.

Potpore su odobrene i Gradskoj knjižnici i čitaonici Gustav Krklec u Ivancu i to 50.000 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe te dodatnih 20.000 kuna za nabavu informatičke i druge opreme.

U Programu zaštite pokretnih kulturnih dobara vidljivo je da je župi Ivanec odobreno 45.000 kuna za obnovu barokne propovjedaonice iz 18. stoljeća.

Također, KUD-u Rudolfa Rajtera će Ministarstvo kulture s 5.000 kuna, a Vokalnom ansamblu Sakcinski s 3.000 kuna financirati troškove prijevoza na međunarodno natjecanje Croatia Cantat u Rijeci.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing