radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Naknade za štetu od elementarnih nepogoda

03.01.2018. 12:13:39
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini.

Prijavljene su štete u ukupnom iznosu od tri i pol milijarde kuna. Sredstva državnog proračuna daju se kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode po jedinicama lokalne samouprave i županijama u ukupnom iznosu od 99 i pol milijuna kuna. Od ukupnih sredstava pomoći raspoređuje se 70% za potvrđene štete nastale u poljoprivredi te 30% za nepoljoprivredne štete. Pomoć se daje u postotku od potvrđene štete na: obrtnim sredstvima u poljoprivredi u postotku od 5,4 posto od potvrđene štete, stambeno građevinskim objektima fizičkih osoba, komunalnoj i cestovnoj infrastrukturi u postotku od 21 posto od potvrđene štete, te za nastale i potvrđene troškove pravnih osoba na obrani od elementarnih nepogoda, zbrinjavanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u punom iznosu iskazane potvrđene štete.

Varaždinskoj županiji dodijeljeno je ukupno 4 milijuna kuna 132 tisuće kuna za naknadu šteta. Gradu Lepoglavi dodijeljeno je 51.536,00 kuna, a Novom Marofu 4.945 kuna. Najviši iznos naknade šteta namijenjen je Bednji -  2 milijuna 223 tisuće kuna. Breznica će dobiti 22 tisuće kuna, Cestica 122 tisuće, a Donja Voća blizu 37.000. Klenovniku je namijenjeno 12.000 kuna, a Malom Bukovcu 175.290 kuna. Za naknadu šteta na području Općine Maruševec predviđeno je 232 tisuće kuna, na području Petrijanca 326.185 kuna, a na području Svetog Đurđa 180.391 kuna. Veliki Bukovec dobit će 207.725 kuna, Vidovec 331 tisuću kuna, a Vinica 205.720 kuna.

Sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini mogu ostvariti samo oni poljoprivrednici koji imaju potvrđenu nastalu štetu od 50 do 100%, ali na obrtnim sredstvima u poljoprivredi po pojedinoj kulturi u iznosu većem od 1.000,00 i manjem od 350.000,00 kuna.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing