radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Kultura

Mali čuvari tradicijske baštine

15.12.2017. 12:09:50
Centar tradicijske kulture Varaždin započeo je ovog mjeseca provedbu projekta pod nazivom „MALI ČUVARI TRADICIJSKE BAŠTINE“. Projekt se provodi u partnerstvu sudrugom SVIMA sa Otoka Visa, Osnovnom školom  Andrije Kačića Miošića (Donja Voća) i Osnovnom školom  Svibovec (Svibovec Toplički). 

Osnovni cilj projekta je povećati kompetencije (znanja, vještine i stavove) djece/učenika iz naselja u upisnom području dvaju partnerskih osnovnih škola u kontekstu očuvanja i promicanja kulturne baštine Varaždinske županije, a sve s naglaskom na lokalnu tradicijsku baštinu mikroregija Donja Voća i Svibovec Toplički.

U sklopu projekta stručnjaci CTK Varaždin i partnerske udruge SVIMA održati će niz radionica za djecu u obje škole. Nizom radionica obuhvatit će se teme poput tradicijske kulture i dječjih prava, proučavanje tradicijskih običaja Voće i Svibovca te starih tradicijskih glazbala poput samica, gajdi, duda i diplica.

Učenici obiju škola će u sklopu stručne ekskurzije posjetiti Ivaninu kuću bajki u Ogulinu te Zagreb u kojem će posjetiti Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke i nacionalni folklorni ansambl LADO. U sklopu projekta će se održati izložba fotografija o tradiciji a nastalih na radionici osnova fotografije. Za kraj će učenici obje škole će izraditi «Dječji glosar lokalne tradicije» u kojem će biti trajno zabilježeni svi termini i pojmovi koje će učenici naučiti tijekom radionica. U završnoj fazi projekta organizirat će se i okrugli stol pod nazivom "Tamburaški orkestri/skupine u osnovnim školama Varaždinske županije - tradicija koja nestaje". 

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju rezultata natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. 


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing