radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Varaždin je partner u pojektu HICAPS

24.11.2017. 09:38:36
U odobrenom projektu HICAPS – HIstorical CAstle ParkS  u sklopu EU programa Interreg Central Europe sa prioritetnom osi prirode i kulture partner je i Grad Varaždin.

Fokus projekta kojeg provode 8 dionika je evaluacija i revitalizacija gradskih parkova, a namjera projekta je jačanje javnog i privatnog sektora kako bi se poboljšalo upravljanje povijesnim parkovima te dizanje svijesti o njima kao kulturnom nasljeđu. U okviru projekta koji će trajati 3 godine partneri će zajedno izraditi Integralnu strategiju, a u okviru lokalnih aktivnosti, svaki partner će realizirati pilot projekt čija će evaluacija rezultirati izradom Akcijskog plana. Konkretnije, aktivnosti u Varaždinu će se odnositi na uređenju dijela šetališta Josipa Juraja Strossmayera odnosno parka oko Starog grada s ciljem povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1 milijun i 798 tisuća eura, dok je proračun Grada Varaždina u provedbi oko 171 tisuću eura. Grad Varaždin od tog iznosa sufinancira 15% sredstava.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing