radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Edukacija o držanju životinja

15.11.2017. 12:44:51
U zadnje vrijeme na području grada Varaždina zabilježen je veći broj dojava građana, vezanih uz postupanje vlasnika pasa, koji svojim ponašanjem propuštaju poduzimati mjere i radnje prema propisima koji se odnose na tu problematiku. 

Radi se o povredama Zakona o zaštiti životinja, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Pravilnika o opasnim psima, Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te sa napuštenim i izgubljenim psima i ostalih propisa.Tako se primjerice  psi izvode na javne površine na kojima izvođenje pasa nije dozvoljeno, posebno na dječja igrališta. Također se psi vode bez uzice i bez brnjice, a gdje u pojedinim situacijama dolazi do napada pasa na prolaznike i slično. 

Stoga je organizirana edukacija o propisima koji reguliraju držanje životinja za sve zainteresirane građane. Edukaciju će održati policijski službenici u suradnji sa komunalnim redarom Grada Varaždina sutra  od 10 do 12 sati u Informacijskom centru za prevenciju kriminaliteta Policijske uprave varaždinske, ulaz iz ulice Petra Preradovića.

Cilj preventivne aktivnosti je podići svijest ljudi, prvenstveno vlasnika i posjednika pasa, kako bi pravilnom brigom pri držanju i izvođenju pasa na javne površine izbjegli slučajeve koji mogu povrijediti ili ugroziti sigurnost građana. 

Policija će u suradnji s komunalnim redarima provoditi nadzor javnih površina i poduzimati preventivno-represivne mjere i radnje sukladno propisima koji reguliraju držanje životinja.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing