radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Održan Dan otvorenih vrata Trgovačkog suda

03.11.2017. 13:45:21
U povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2017., za javnost su danas bila otvorena vrata Trgovačkog suda u Varaždinu. Cilj dana otvorenih vrata bio je omogućiti građanima da slobodno pristupe u Trgovački sud u Varaždinu, da se neposredno upoznaju s organizacijom i djelokrugom rada suda te s načinom funkcioniranja informatičkih sustava koji su javno dostupni - e-Predmet, e-Oglasna ploča, SupraNova, te sustavom e-Spis.

- Dan otvorenih vrata suda je manifestacija koja obilježava način rada suda koji je transparentan i otvoren prema javnosti, otvoren prema svojim strankama, a naročito je to bitno nas, Trgovački sud, koji je specijaliziran za trgovačke postupke, za trgovačke stvari, za trgovačka društva, za privredu i općenito za boljitak i brži rad sa našim strankama koje su u pravilu pojedinci, obrtnici, trgovačka društva i tako dalje - rekla je Jasna Lekić, sutkinja, predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu. Ujedno je posjetiteljima bio omogućen pristup na ročišta, prilikom čega su bile izložene odredbe parničnog postupka, a sudske savjetnice održale su prezentacije na temu "Trgovačka društva i upis u sudski registar" i "Elektronička javna dražba kod Fine - kratki prikaz". Trgovački sud su posjetili brojni učenici varaždinskih srednjih škola.

-Najviše su zapravo zainteresirani učenici srednjih škola. Dolaze sa svojim profesoricama i imaju jednu suradnju sa nama za Dan otvorenih vrata, ali i daljnje postupke. Naime, mi smo aktivni u zapošljavanju mladih kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – rekla je Lekić.

U sklopu ove mjere ove godine već je 20-ak bivših učenika, mladih ljudi, obavilo stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na radnim mjestima sudski zapisničar, sudski upisničar, administrativni referent i slično.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing