radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Otvorena vrata Trgovačkog suda Varaždin

02.11.2017. 09:47:40
Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2017., za javnost će sutra od  8.30 do 14.30 sati biti otvoren Trgovački sud u Varaždinu.

Cilj dana otvorenih vrata je omogućiti građanima da slobodno pristupe u Trgovački sud u Varaždinu, da se neposredno upoznaju s organizacijom i djelokrugom rada suda te s načinom funkcioniranja informatičkih sustava koji su javno dostupni - e-Predmet, e-Oglasna ploča, SupraNova, te sustavom e-Spis. Ujedno će biti omogućen pristup na ročišta, prilikom čega će biti izložene relevantne odredbe parničnog postupka. Ročišta će se održati u 10 sati, 10.20 sati i 10.45 sati u sobi 226, II. kat, prilikom čega će sudska savjetnica Janja Topol izložiti relevantne odredbe parničnog postupka u praksi.

Posjetitelji će tom prilikom moći razgledati sud. Neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja u svezi s konkretnim predmetima, ali će moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suca u sudnici.

Usto, održat će se prezentacije na temu "Trgovačka društva i upis u sudski registar" i "Elektronička javna dražba kod Fine - kratki prikaz“. Prezentacija "Trgovačka društva i upis u sudski registar" bit će održana u sobi 226, II kat, u 12 sati, a izložit će je viša sudska savjetnica Ivana Starčević, dok će  prezentaciju "Elektronička javna dražba kod Fine - kratki prikaz“ održati sutkinja i zamjenica predsjednice suda Ksenija Flack Makitan, u sobi 226, II kat, u 12.30 sati.

Svi zainteresirani mogu se najaviti na broj telefona 042 401 900 ili na e-mail ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing