radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Održana sjednica u Gornjem Knegincu

25.10.2017. 08:17:48
U prostorijama Općine Gornji Kneginec, u ponedjeljak je održana šesta redovna sjednica Općinskog vijeća.

Između 10 točaka dnevnog reda, općinski vijećnici raspravili su i donijeli Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada za 2016./2017., podržali su izmjene i dopune Proračuna Općine za 2017. godinu i sve prateće programe, te izmjene Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec.

Donesena je i Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom sa općinama Jalžabet i Sveti Ilija. Naime,  Općina Gornji Kneginec vlasnik je općinskog reciklažnog dvorišta u Gornjem Knegincu, kao jedinog takvog reciklažnog dvorišta na području Varaždinske županije. Sukladno zakonu, Općina je reciklažno dvorište ustupila na upravljanje trgovačkom društvu Čistoća, a budući da Općina Sveti Ilija i Općina Jalžabet nemaju reciklažna dvorišta, svojim pismenom zahtjevom iskazale su interes za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom s Općinom Gornji Kneginec, odnosno za zajedničko korištenje reciklažnog dvorišta.
Nakon obrazloženja načelnika Gorana Kaniškog, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom s općinama Sveti Ilija i Jalžabet, a od sada će se troškovi rada reciklažnog dvorišta dijeliti na tri općine, i to prema broju korisnika s područja pojedine općine.

Prema odluci Općinskog vijeća, poslovi održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada povjereni su općinskoj komunalnoj tvrtki KNEKOM, a na samom kraju sjednice donesena je i Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing